👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text- Sagor

Skapad 2019-10-03 15:22 i Klaraskolan Halmstad
Att arbetsområde där vi läser olika sagor, lär oss om olika sagor och hur de är uppbyggda. Eleverna skall också avslutningsvis skriva en egen saga.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Visste du att förr när man berättade sagor gjorde man det för att avskräcka barn att göra bus. Nu ska vi läsa olika sagor, lära oss om olika sagotyper och om hur sagor är uppbyggda samt olika sagodrag.

Innehåll

Arbetsgång

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Se en filmatiserad saga.
 • Läsa olika sagor.
 • Lära oss olika sagodrag.
 • Lära oss att beskriva personer och miljöer.
 • Lära oss olika sambandsord. 
 • Berätta sagor muntligt med hjälp av stödord.

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna skall skaffa sig kunskap kring några olika slags typer av sagor och olika sagodrag. Genom att arbeta med olika sagor utvecklar eleverna både sin förståelse för olika genrer (texttyper) samt ökar sin läsförståelse. Vi kommer enskilt och tillsammans diskutera och reflektera kring både sagors form och innehåll. Avslutningsvis ska eleverna  skriva en egen saga, på så sätt visar eleverna att de kan skriva texter utifrån en sagas uppbyggnad. De ska även berätta en saga muntligt för att visa att de kan berätta med hjälp av stödord. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom att eleven i slutet av arbetsområdet skriver en egen saga. Alla kommer också att få berätta en saga muntligt med hjälp av stödord. 

Uppgifter

 • Skriv din egen saga

 • Berätta en saga muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Begripligt innehåll - Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll - Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll - Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Enkla gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns.
Utvecklade gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns.
Enkel handling. Händelser räknas upp och utvecklas något.
Utvecklad handling. Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Välutvecklad handling. Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Texten innehåller sagodrag.
Texten innehåller flera sagodrag.
Texten innehåller många sagodrag som är väl anpassade till sagan.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt till exempel genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat till exempel genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Väl fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat till exempel genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord till exempel och, men, så att och även sambandsord som uttrycker tid.
Berättelsen är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord och även sambandsord som uttrycker tid.
Språk
Viss språklig variation där ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation där ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation där ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Grundläggande regler för... språkriktighet används med viss säkerhet. - Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Grundläggande regler för... språkriktighet används med relativt god säkerhet. - Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Grundläggande regler för... språkriktighet används med god säkerhet. - Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, ... används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, ... används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel och de stör inte förståelse.
Grundläggande regler för stavning, ... används med god säkerhet. Inga eller å stavfel finns.
Grundläggande regler för skiljetecken, ... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för skiljetecken, ... används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för skiljetecken, ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en saga. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.