Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vips år 2 19/20

Skapad 2019-10-03 15:31 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 2 Svenska
Vi fortsätter läsa om Vips och hans vänner, som nu befinner sig på lilla Vov Hotell. Under åk 2 kommer vi att arbeta med att läsa, skriva och samtala. Genom varierade arbetsformer kommer du få utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift samt få större tilltro till din språkliga förmåga.

Innehåll

 Detta ska du få lära dig:

 • olika strategier för att läsa olika sorters texter (skönlitterära och faktatexter) samt
 • olika läsförståelsestrategier för att förstå vad de handlar om.
 • sammansatta ord, motsatsord och synonymer.
 • språkets uppbyggnad med tex. vokaler, konsonanter, sj-ljud, o eller å osv.
 • läsa, förstå och följa en skriftlig instruktion.
 • skriva meningar med tydlig handstil samt skriva på dator.
 • användning av versaler, gemener och skiljetecken. 
 • återberätta händelser i text, tex Vips lilla skrivbok.
 • lyssna och samtala.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • lyssna på Vips högläsningsbok och samtala om det lästa tillsammans.
 • läsa högt och läsa tyst i Vips läseboken.
 • samtala och diskutera om det vi läst med hjälp av text och bild.
 • arbeta i arbetsboken och forma meningar.
 • lära oss nya ord.
 • lära oss att olika ord kan ha samma betydelse.
 • öva handstil, skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt på slutet.
 • förstå skillnaden mellan en berättande text och en faktatext.
 • skriva berättelser och faktatexter.

 

Bedömning:

Jag bedömer din förmåga genom:

 • skolverkets bedömningsstöd i läs- och skriv.
 • att se hur aktivt du arbetar under lektionerna.
 • att följa din utveckling i dina skrivna texter, för hand och på dator.
 • att följa din utveckling i läsning och i läsförståelse.
 • att följa ditt arbete i arbetsboken.
 • att följa din medverkan i diskussioner och samtal, både i helklass - i mindre grupp- i par och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: