👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Från Primat till Bonde

Skapad 2019-10-03 15:38 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Detta är vårt första arbetsområde under historiaundervisningen. Vi lär oss om hur det gick till från att leva i ett nomadsamhälle, till att leva bofasta som bönder.

Innehåll

 

I denna planering kommer jag att lägga upp PowerPoints, lärandematrisen, arbetsuppgifter samt information som är bra för er att veta.

PS: Längst ned på sidan finns lärandematrisen för arbetsområdet! 

 • Kommer vara ett prov vecka 42. 

  Här finns flera tips om hur du kan plugga inför provet:
 • Använd lärandematrisen för att se vad som är viktigt under arbetsområdet, samt vilka kunskaper det är jag vill att du ska nå! 
 • Använd informationen som finns i PP (du hittar båda under uppgifter). 

 • Gör "arbetsuppgifter jägare och samlare". 
 • Gör arbetsbladen (ni får välja vilka under lektionerna). 
 • Läs i historiaböckerna (kapitel 1). Hi-bok finns tyvärr bara tillgängliga under lektionstid. 
 • samt SO-rummet. 
  LÄNK - Människans förhistoria och stenåldern (Ni kan, men behöver inte läsa nordens stenålder)

 

Det viktigaste: PP (båda), arbetsuppgifter jägare och samlare, samt inläsning av boken. 

(Boken finns i inläsningstjänsten ILT Inläsningstjänst)

 

 

 

Uppgifter

 • Människans uppkomst PowerPoint

 • Från nomad till bofast - Powerpoint

 • Informationstext om de första människorna

 • Frågor från historiaboken

 • Arbetsuppgifter till jägare och samlare

Matriser

Hi
Historia - Från Primat till Bonde

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1