Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i vår närmiljö, 1-3

Skapad 2019-10-03 15:53 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundsärskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 3 Naturorienterande ämnen
Vi lär oss om träd och djur som vi hittar i vår närmiljö. Hur påverkar årstiderna träden och djuren? Vi lär oss också några livscykler hos träd och djur.

Innehåll

 

Syfte  

Du kommer att utveckla din förmåga att jämföra och reflektera, att undersöka, samt din förmåga att använda ord som hör ihop med detta temat. 

Att väcka intresse och nyfikenhet för naturen genom att få en större kunskap och förståelse för vad som sker i vår natur.

 

Bedömning - vad och hur

I samtal och diskussioner samt med hjälp av dina texter och bilder visar du att du kan.

Du kommer att lära dig:

 • trädets olika delar
 • lite fakta om det träd du valt att studera
 • namn på några vanliga träd
 • trädets livscykel
 • om insekter och djur som finns i vår närmiljö
 • något djurs livscykel
 • om våra årstider och hur de påverkar djur och natur

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Göra besök i vår närmiljö där du väljer ett träd som du kommer att lära dig mer om samt följa genom olika årstider.
 • Läsa enklare faktatexter.
 • Dokumentera i bild och text, och även i lärlogg.
 • Göra enkla undersökningar.
 • Se filmer om djur, natur och hur de påverkas av olika årstider.
 • Spela spel och liknande för att träna på olika namn mm.
 • Tillverka insektshotell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
  NO   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: