👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2019-10-03 16:20 i Grundsärskolan Tierp Tierp
Grundsärskola 2 Naturorienterande ämnen
Du ska under året få lära dig om våra årstider, när månaderna infaller och varför vi har årstidsväxlingar samt vad som händer i naturen med växter och djur, tid och temperatur. Du ska också få lära dig om högtider och traditioner.

Innehåll

 •  

Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Mål

Du ska kunna;

 • veckans dagar
 • årets månader (namn och inbördes ordning)
 • vilken månad du fyller år i
 • årstiderna (namn och följd)
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna.
 • berätta om något djurs och växts livscykel

Arbetssätt

 Du kommer att:

 • lyssna och samtala om månaderna, årstiderna och hur naturen förändras.
 • lyssna och samtala om några högtider och när de infaller under året.
 • se på faktafilm.
 • observera naturen i närmiljön.
 • jobba i ett häfte. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3