👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - 9C Crime & Punishment - Language in fiction and reality

Skapad 2019-10-03 16:26 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Ämnet är Crime & Punishment - lära sig nya ord, öva uttal av nya ord genom högläsning, öva på förståelse av talad och skriven text, hitta information på Internet, använda elektroniska hjälpmedel, använda givna hjälpmedel för att identifiera betydelse av nya ord (elektroniska och tryckta lexikon), skapa presentation i grupp, utföra presentation i grupp, skriva individuell artikel, diskutera för och emot ett givet instuderat ämne.
Grundskola 9 Engelska
Vi arbetar med området Cime & Punishment i Wings 9 Black, studerar och presenterar i grupparbete om Central Park Five och avslutar med att ha en diskussion/debatt för respektive emot dödsstraffet i helklass.

Innehåll

Arbetsområdet kommer omfatta större delen av höstterminen v.40 till v.46, med break för höstlovet v. 44. Vi lär oss generella glosor ifrån arbetsområdet i kapitlet "Some Useful Words" sid. 10-11, vi tittar på "The Pilot Episode" av Dexter från amerikansk TV, vi arbetar med och läser på engelska om Crime Dramas on TV sid. 12-15 med tillhörande glosor, vi arbetar i grupp med att skriva om och presentera fallet om Central Park Five från New York detta avslutas med en individuell artikel om fallet från varje elev och till sist kommer vi att läsa om, skriva en artikel om fallet och slutligen diskutera dödsstraffet utifrån Central Park Five och kapitlet Death Penalty i Wings 9 sid. 32-33.

 

Uppgifter

 • Create a "news sheet" of a famous crime - The Central Park Five

 • The Death Penalty - Prepare an argument for and against.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En