👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk6: Hola + El mundo hispánico

Skapad 2019-10-03 16:32 i Tanumskolan F-6 Tanum
Planering i spanska för kap 1och 2 från Colores 6.
Grundskola 4 – 6 Moderna språk - språkval
När vi har arbetat klart med kap 1 och 2 du kommer att kunna: *hälsa och fråga hur någon mår * kunna berätta vad du heter * varifrån du är * vilka språk du pratar och kunna säga hejdå. * vilka länder som är spansktalande

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Syftet med dessa två kapitel är:

- att förstå enkelt talat språk (Lyssna)

- att förstå enkla texter (Läsa)

- att kunna kommunicera muntligt (Prata)

 

Efter att vi har jobbat med dessa två kapitel är målet att du ska kunna:

- hälsa på och fråga hur någon mår

- svara och avsluta samtal

- berätta vad du heter, varifrån du kommer och vilka språk du pratar

- var olika spansktalande länder ligger

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med dessa kapitel tom. v. 42 (preliminärt). Undervisningen kommer att bestå av:

- Arbeta med boken (texter och övningar)

- Inlämningsuppgifter på classroom

- Gemensamma genomgångar

- Quizlet

- Läxor i form av att träna ord/fraser, spela in när du läser etc.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Under tiden vi jobbar med dessa kapitel kommer det ske en formativ bedömning. Det betyder att målet är att du hela tiden ska förbättra dina förmågor i spanska. Därför är det viktigt att du skickar in inlämningsuppgifter då du har chans att få feedback och förslag på förbättringar.

 

I slutet av temat (Förslagsvis v. 42) kommer vi ha ett prov då du har chans att visa det du lärt dig. Detta kommer bestå av 4 delar:

- Läsa/höra

- Prata

- Skriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Bedömning utifrån kap 1+2

Mål
Når ej målen än
Når målen
Skriva (+ Strategier)
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du presenterar dig. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du hälsar, frågar och svarar om hur man mår samt tar avsked. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Prata (+ Strategier)
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du presenterar dig. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
E Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser C Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser A Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Lyssna (+ Strategier)
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Läsa (+ Strategier)
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet i det du jobbar med, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, som till exempel övningarna i boken.
Kulturella företeelser
Du kommenterar i mycket enkel form något om den spansktalande världens geografi.

Mål
Når ej målen än
Når målen

Ny rubrik

Mål
Når ej målen än
Når målen