Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp Skogsutflykt

Skapad 2019-10-03 18:14 i Ugglums skola Partille
Grundskola F Matematik NO (år 1-3) Svenska Teknik Idrott och hälsa
Vi tillbringar en eftermiddag i skogsdungen och tar med oss mellanmål.

Innehåll

 

Fritidspedagogisk planering (FRIPP)
Skogsutflykt

 

 

 

Elevgrupp:

 

 

Förskolefritids B

Tidsperiod:

 

 

Höstterminen -19

Övergripande mål:

 

 

      Varje elev respekterar andra människors egenvärde och kan leva sig in i och förstå andra människors situation

      Varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

      Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer

      Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur

      Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Delmål:

 

 

      Vi vill att barnen ska känna samhörighet och solidaritet.

      Vi vill att barnen ska lära känna vår skog och de rörelsemöjligheter som finns där.

Syfte:

 

 

      Vi vill att barnen ska lära känna varandra och utveckla en vilja att handla med varandras bästa för ögonen.

      Vi vill att barnen ska känna trygghet i gruppen och tillit till sin egen förmåga

      Vi vill att barnen ska känna lust till att röra sig ute i naturen

      Vi vill ge barnen en chans att komma från skolgårdmiljön för att hitta nya lekmöjligheter och lekkamrater.

Metoder/Processer:

 

 

En gång/vecka går vi ut i skogen; måndagar 12:30-15:00. En pedagog planerar för aktiviteter som sker ute i skogen. Vi tar med mellanmål och äter det i skogen.

Uppföljning:

 

 

När barnen blivit mer vana kan de vara med och hjälpa till med att förbereda mellanmålet och ev. planera aktiviteter som vi kan göra i skogen.

Utvärdering:

 

 

 

Utvecklingsområden:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: