👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 4 - Sverige

Skapad 2019-10-03 19:38 i Njutångers skola Hudiksvall
Sveriges geografi.
Grundskola 4 Geografi
Vi ska träna på att läsa och tolka olika sorters kartor. Vi ska läsa om landskapen i Sverige i faktaböcker, på internet, genom att se på filmer, diskutera samt återge fakta och förståelse muntligt eller skriftligt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Målet med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna

Dina mål

 • Du ska kunna redogöra för de flesta av Sveriges landskap samt vissa orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Du ska kunna redogöra för olika geografiska begrepp.
 • Du ska kunna namnge vissa platser på kartan.
 • Du ska kunna redogöra för kartans uppbyggnad med färger och symboler.

Bedömning

Detta bedömer jag:

 • Hur väl du känner till Sveriges landskap och olika berg, hav och vatten.
 • Hur väl du känner till olika geografiska begrepp.
 • Hur väl dIn förmåga är att läsa och använda kartan.
 • Hur väl du kan namnge vissa platser på kartan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi