👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Drömvärld

Skapad 2019-10-03 19:41 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor kommer du att få skriva en bok som en riktig författare. Du kommer att få arbeta individuellt med en större skrivuppgift som vi kallar för Min Drömvärld. Uppgiften går ut på att du själv ska skriva och skapa sex kapitel, som sen kommer bli en bok med namnet Min Drömvärld. Din berättelse kommer att handla om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever och en drömvärld. Inför varje nytt kapitel kommer du få stöd och hjälp av instruktioner till kapitlet. Du kommer att få skriva på datorn och även illustrera dina egna bilder till texten. I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. Du kommer även få träna på att arbeta om och utveckla din text utifrån respons från lärare och klasskompisar.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med skrivprojektet är att du ska träna på att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt att förstärka texter med visuella bilder.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få producera din egen berättelse med tydliga instruktioner inför varje moment. Under arbetets gång kommer du öva på att:

* skriva med en röd tråd.

*skriva person- och miljöbeskrivningar.
* skriva brev.
* beskriva känslor.
* skriva dialoger.
* göra punktlistor.
* förstärka ord med adjektiv.
* ändra om i din text efter respons

Genomförande:

Min Drömvärld innehåller sex kapitel.Inför varje nytt kapitel får du tydliga förutsättningar och ramar för innehållet. Först skriver du ett utkast, sedan får du respons av din lärare och till sist renskriver du din text och ritar bild till varje kapitel. Du kommer att skriva dina texter på datorn.

Bedömning

Jag kommer att titta på din förmåga att:

* skriva med en röd tråd.
* stava, använda olika skiljetecken samt din språkriktighet.
* använda dig av bilder för att förstärka textens budskap.
* omarbeta dina texter efter respons för högre kvalitet.
* följa instruktionerna inför varje moment inom skrivprojektet

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Du kommer att skriva på din berättelse under ca 8 veckor med start vecka 39.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Min Drömvärld

Rubrik 1

Ny nivå
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
PLANERING
Insats krävs.
Du har förmåga att till viss del utifrån tankekarta/stödord strukturera din text.
Du har relativt god förmåga att utifrån en tankekarta/stödord strukturera din text.
Du har god förmåga att utifrån en tankekarta/stödord strukturera din text.
SPRÅK
- meningsbyggnad
Insats krävs.
Meningsbyggnaden är till viss del korrekt.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
- varierat ordval
Insats krävs.
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
- dialog
Insats krävs.
Dialog används med viss säkerhet.
Dialog skrivs på ett relativt korrekt och utvecklat sätt.
Dialog skrivs på ett korrekt och välutvecklat sätt.
SKRIVREGLER
- stor bokstav och punkt
Insats krävs.
Missar stor bokstav och punkt på vissa ställen.
Använder stor bokstav och punkt på ett relativt korrekt sätt.
Använder stor bokstav och punkt på ett korrekt sätt.
- stavning
Insats krävs.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns.
STRUKTURt
- röda tråden i berättelsen
Insats krävs.
Texten är till viss del samman-hängande och den röda tråden går till viss del att följa.
Texten har en relativt väl fungerande röd tråd genom berättelsen.
Texten har en väl fungerande röd tråd som går att följa genom berättelsen.
INNEHÅLL
-person- och miljöbeskrivningar
Insats krävs.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.