👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga - Ungdomsroman berättande text

Skapad 2019-10-03 21:18 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Under HT 2019 kommer eleverna att - bekanta Sig med olika sagofigurer - ungdomsromaner och noveller för att få förståelse för hur en saga är uppbyggd - utveckla förmågan att presentera muntligt och skriva en saga utifrån en given struktur.

Innehåll

Lärandemål - syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- beskriva och berätta muntligt

- få förståelse för sagans handling, miljö, karaktärer och tid.  

- beskriva en bild med ålder, språkadekvat nivå.

- läsa  sagor/texter  i ungdoms romaner och skriva ålder anpassade texter. 

- se hur en saga är uppbyggd: Det var en gång....handling....slut

 

Undervisning - centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • Varje elev läser en saga/ ungdomsroman, elever jobbar medföljande : vilket budskap vill sagorna förmedla?
 • muntlig återberättande av sagan utav eleverna. (Berätta en särskild händelse i sagan.) 
 • samtal om sagor och sagofigurerna (beskrivning av huvudpersonerna i sagan och av miljön.)

 Bedömning

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

 • deltar i samtal om sagorna och sagofigurerna. 
 • kan beskriva och berätta med egna ord om bekanta sagofigurer/sagor
 • kan läsa, förstå och återberätta innehållet i åldersanpassade texter
 • utökar sin ordförråd
 • kan stava och skriva ord och meningar i ett återberättande text av en saga.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Sagor och noveller

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9