👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit matematik 2A, kapitel 2

Skapad 2019-10-03 21:25 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Favorit Matematik 2A – Kapitel 2, Tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Favorit Matematik 2A – Kapitel 2, Addition och subtraktion med tiotalsövergång

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100

• nyttja uppdelning vid tiotalsövergång i addition och subtraktion

• repetera valutan kronor

• huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• repetera tiokompisarna

• nyttja tiokompisarna vid addition där summan är ett helt tiotal

• nyttja tiokompisarna vid subtraktion från hela tiotal

• addera upp till 10 först vid tiotalsövergång och sedan addera resten

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång

• öva på tiotalsövergång med hjälp av tallinjen och hundratavlan i spel

• räkna addition och subtraktion med valutan kronor inom talområdet 0–100

• lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll

• delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.

Matriser

Ma
Favorit matematik 2A, kapitel 2

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Tiokompisar vid addition
använda dessa vid addition där summan är ett helt tiotal
Tiokompisar vid subtraktion
använda dessa vid subtraktion från hela tiotal
Räkna upp till tiotalet
addera upp till 10 först vid tiotalsövergång och sedan addera resten
Addera ental till tvåsiffriga tal
addera ental till ett tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång
Subtrahera ental från tvåsiffriga tal
subtrahera ental från tvåsiffrigt tal, med tiotalsövergång
Räkna med pengar
räkna addition och subtraktion med valutan kronor inom talområdet 0–100
Huvudräkningsuppgifter
svara på muntliga uppgifter
Samtal och diskussioner
svara på frågor kring en bild svara på frågor kring en räkneuppgift delta i samtal kring en samtalsbild delta i diskussioner kring en samtalsbild
Problemlösning
Ritar bild till uppgiften. Väljer en strategi och räknesätt. Skriver uttrycket och löser uppgiften. Förklarar tankesättet.