👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö

Skapad 2019-10-04 08:30 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Fysik Svenska Geografi
Det finns många olika sätt att framställa elektricitet och under de kommande veckorna kommer vi lära oss om kolkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, kärnkraft och biomassa. Vi kommer lära oss om dess för- och nackdelar eftersom det inte finns något perfekt sätt att framställa elektricitet. Vi kommer att lära oss vikten av att använda våra naturresurser på ett klokt och hållbart sätt.

Innehåll

Syfte


I vårt moderna samhälle är vi beroende av energi av olika slag, inte minst elektrisk energi. Det finns många olika sätt att framställa elektricitet och under de kommande veckorna kommer vi lära oss om kolkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, kärnkraft och biomassa. Vi kommer lära oss om dess för- och nackdelar eftersom det inte finns något perfekt sätt att framställa elektricitet. Vi kommer även lära oss begrepp som är användbara när man ska prata eller skriva om energiframställning och hur det påverkar miljön. Vi kommer lära oss om vikten av att använda våra naturresurser på ett klokt och hållbart sätt, samt titta på vilka geografiska förutsättningar som påverkar länders möjlighet att producera elektricitet.


Vi kommer arbeta i grupper med att söka information från olika källor och gemensamt skriva beskrivande texter(faktatexter) om de olika sätten att framställa energi. Undervisningen kommer ske genom lärarledd undervisning samt arbete i grupper. Vi kommer avsluta området om energiframställning genom att ha en debatt där grupperna får argumentera för varför deras metod är bättre än de andra.


Mål för undervisningen
Vi kommer arbeta ämnesintegrerat, vilket innebär att arbetsområdet kommer beröra fysik, geografi samt svenskämnet.


Fysik
• Ni ska få lära er om de vanligaste sätten att framställa elektrisk energi.
• Ni ska få lära er om de olika för- och nackdelarna med de olika metoderna.
• Ni ska lära er begrepp som hör till området och kunna använda dem på ett korrekt sätt.


Geografi
• Ni ska få lära er att olika länder har olika naturliga förutsättningar att framställa elektricitet.
• Ni ska förstå vilka naturliga resurser som behövs för att de olika sätten att framställa elektricitet ska fungera effektivt.
• Ni ska förstå att de olika metoderna för att framställa elektricitet påverkar miljön i varierande grad och på olika sätt.


Svenska
• Ni ska i grupp skriva en beskrivande text om en energiframställningsmetod och göra detta enligt en korrekt struktur för sådan text.
• Ni ska i era beskrivande texter kunna visa var ni har tagit informationen ifrån.
• Ni ska få lära er hur man anpassar språket för att argumentera och övertala i en debatt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6