👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj

Skapad 2019-10-04 08:38 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vad tänker du när du hör ordet familj?

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med temat familj. 

 

Varför?

I kursen ingår att kunna presentera sig själv och prata om sin familj.

 

Hur?

Vi samtalar och övar på att fråga och svara i dialoger.

 

Hur?

Vi kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass. Vi ska gå på ett språkcafe

 där ni får presentera er

Bedömning

Du kommer att få presentera dig muntligt och skriftligt för att visa dina kunskaper.

Uppgifter

 • Presentation

 • Familj och släkt

 • Diktamen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar med vanliga ord och enkla fraser om personliga förhållanden och erfarenheter. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.
  SFI  E
 • Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven. Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt mycket enkla fraser. Eleven läser och förstår anpassade och mycket enkla texter om något välbekant ämne.
  SFI  E
 • Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och enkla hälsnings-, artighets- och avskedsfraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SFI  E
 • Eleven skriver med enkla ord och symboler personliga uppgifter i några vanligt förekommande situationer. Eleven skriver på ett i huvudsak fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.
  SFI  E