👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys hemuppgift

Skapad 2019-10-04 09:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
I kunskapskraven i bild för årskurs nio ingår det att du ska kunna ”tolka bilder och föra underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i världen”. Men vad betyder det egentligen? Jag tror att du redan kan mycket av detta fast du kanske inte vet om det! För att det ska bli lite lättare vill jag att du följer nedanstående mall för bildanalys.

Innehåll

 

1. Att se/beskriva bilden: Denotation

Först ska man titta på bilden utan att tolka, du ska enbart beskriva den. Den delen av analysen kallas för denotation. Vad ser du först? Vad ser du sen? Vad händer på bilden?

Var objektiv, inga egna värderingar!

 

Vad ser du?                                                                   Hur ser du?

¤ Människorna                                                               ¤ Bildutsnitt (beskärning)

¤ Föremålen                                                                   ¤ Bildvinkel

¤ Miljön                                                                         ¤ Ljussättning

¤ Situationen                                                                  ¤ Färg

¤ Placering                                                                     ¤ Skärpa

                                                                              ¤ Blickriktning

 

2. Att tolka: Konnotation

När du är klar med din beskrivning ska du nu gå över till att börja tolka. Denna del av analysen kallas för konnotation. Nu får du lägga in dina egna tankar om bilden, men du måste förklara vad i bilden som gör att du tänker som du gör! Varför tror du det? Argumentera.

 nvänd orden: därför…, eftersom…, för att…, det beror på…

Resonera dig fram till vad du tror bilden handlar om.

Känner du igen något i bilden? Vad? 

Vilka associationer får du när du ser bilden? Varför?

·      Vad gör bilden intressant?

·      Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Varför?

·     Vad känner du? – Vilka känslor väcks av bilden och vad i bilden framkallar dessa?

           ¤        Vad tror du att konstnären velat förmedla med bilden?