Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Rum 213, Sal 305, Fyr 137

Skapad 2019-10-04 09:31 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Till dig som elev

Under höstterminen kommer vi att läsa och arbeta med flera skönlitterära ungdomsböcker. Vi kommer att läsa tillsammans i skolan samt diskutera och bearbeta böckernas innehåll gemensamt. Under läsprojektet skall du även argumentera och lyfta fram dina åsikter.

Arbetsområdet

Vi kommer starta upp projektet med att läsa böckerna "Rum 213", "Sal 305" och "Fyr 137" av Ingelin Angerborn. Böckerna läses av pedagogen som högläsning. Ibland läser eleverna högt för varandra i helklass eller smågrupper. Den sista boken (Fyr 137) kommer eleverna följa med i texten i en egen bok, då klassuppsättning finns, medan pedagogen läser högt. Vi kommer att bearbeta böckernas innehåll enskilt, i grupper och gemensamt i klassen genom att skriva texter, svara på frågor samt diskutera. Den gemensamma läsupplevelsen med boksamtal leder enligt många forskare till en bättre läsförståelse.

Mål

Målen för arbetsområdet:
Du ska förbättra din läsförmåga, din läsförståelse samt din läshastighet.

Du ska öka sin ord -och begreppsförståelse.

Du ska förbättra din förmåga att analysera texter. 

Genom läsningen ska du utveckla ditt språk, din identitet och din förståelse för omvärlden. 

Arbetssätt

Vi läser gemensamt och enskilt. Vi arbetar med uppgifter muntligt och skriftligt som är knutna till bokens innehåll. Vi skriver egna texter, arbetar med frågor kring texten, diskuterar och gör bilder. Vi läser och blir lästa för i fadderslingor såväl uppåt som neråt i årskurs varje vecka. Vi har läsläxa att läsa minst 20 minuter varje dag, att skriva ner ord och begrepp du inte förstår och ta med dessa ord till nästa svenskpass. Vi skapar därmed tillsammans en ordbank med ord och begrepp som vi tillsammans tar reda på synonymer för/diskuterar betydelsen av och därmed lär oss tillsammans.

Redovisningsform

Vi samlar våra skrivuppgifter i ett häfte.
Vi redovisar både skriftligt och muntligt ibland i helklass och ibland i mindre grupp eller individuellt.

Bedömning

Jag bedömer:
- din läsförmåga, samt din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.
- hur du kan argumentera i olika samtalssituationer.
-vilka strategier du använder för att skriva olika typer av texter.

Reflektion

Vad hade du för förväntningar på boken?

Vad tycker du om författarens sätt att skriva?

Skulle du kunna tänka dig att läsa mer av denna författare?

Vilka tankar har du fått när du läst boken?

 

Övergripande mål och riktlinjer

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • välja och använda språkliga strategier.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Centralt innehåll

Svenska+Sva

Läsa och skriva: 

* Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

* Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter:

* Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk:

* Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 Sva

Läsa och skriva:

 * Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Tala, lyssna och samtala:

* Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Berättande texter och sakprosatexter:

* Berättande texters budskap, språkliga drag, och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Språkbruk:

* Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: