Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetsmål

Skapad 2019-10-04 09:49 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Gullvivans övergripande planering inom Normer och värden

Innehåll

 

Förväntat resultat för förskolan

 

 • Varje avdelnings arbete utgår från läroplanen och kapitel 2.1 Normer och värden

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”

 • Varje avdelning arbetar med åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom eget kartläggningsarbete med rumsobservation, trygghetsvandring och genomgång av material. Arbetssättet är en del av förskolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

 • Vid behov involverar vi barnens föräldrar i ett tidigt skede för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan.

 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

  Avdelningens planering

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

  • Syfte Varför ska jag välja just detta?

  • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

  • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

  • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

   

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: