Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Digitalisering

Skapad 2019-10-04 11:01 i Skogsgläntans förskola Hörby
Förskola
I digitaliseringen vill vi få in mycket av språkträningen på ett roligt och lekfullt sätt.

Innehåll

Vi ska presentera digitaliseringen i vår barngrupp på ett sätt som gör att vi får in mycket av språkträningen på ett roligt och lärorikt sätt. 

Vi vill presentera olika appar i lärplattan för barnen som kan utveckla barnens språk och talförmåga. 

Detta vill vi utveckla

 Vi vill utveckla barnens språk, samt erbjuda ett digitalt verktyg för att utveckla deras lärande.

Såhär ska det gå till

Vi kommer att introducera appar som vår IKT pedagog rekommenderat . Då  vi ska jobba med olika appar kommer vi använda oss av rätt begrepp och där ökas ordförrådet också för barnen.

Språket får vi in som en naturlig del då vi reflekterar tillsammans med barnen om bilder och filmer vi tagit i våra olika aktiviteter.

Såhär ska vi synliggöra utvecklingen

 Inne på avdelningen dokumentera fortlöpande med bilder och i barnens lärloggar.


V 22 

Barnen fick plantera varsin tomathalva som ska drivas upp till tomatplantor. Växt processen ska följas och fotograferas i småfrekvenser för att sedan omarbetas till en film.. 

V 17.

Vi introducerade webb ägget för barnen.

Vi visade ägget på samlingen och pratade kring hur det fungerar, webb ägget fungerar som ett stort förstoringsglas som man även kan ta foto med. Ett barn fick vara introduktions modell och vi tog bild på hens öga.

Därefter gick vi ut på förskolans gård och barnen och pedagoger hjälptes åt att finna småkryp som kunde studeras i ägget. Barnen fortsatte letandet och ville se hur blomman i gräset såg ut i ägget.

 

 

 

 

 

V 5-14  

Vi har fortsatt att inspirera barnen i den digitala världen och introducerat nya appar där barnen bla lär sig prepositioner, lägesbegrepp och se vilka bilder som hör ihop med rätt läte/ ord. 
Vi försöker lägga in detta i så många lekfulla aktiviteter vi kan under veckorna, vi har bla haft en preposition lek på gymnastiken, ugglo både i grupp och enskilt, pussel appar och bilderboks appar.

 


V.4

Vi har gått vidare med  språk och digitalisering nu och har lärplattan framme så den är tillgänglig för barnen. Språkutvecklingen har tagit fart ordentligt hos många av barnen och bland annat därav har vi skapat QR koder på böcker i Ugglo appen. Vi pedagoger har valt ut apparna som vi jobbar kring och synliggjort dessa med bilder på väggen så barnen kan säga eller peka på vilken app de vill jobba kring. När barnen sitter och jobbar med en app hjälper vi pedagoger till med att låsa appen så barnet/ barnen får full koncentration i sitt utförande så att inte skifte sker hela tiden.  

 


 V.49

Nu har vi börjat med vår digitala julkalender. Barnen får jämföra dagens datum och försöka hitta samma siffror på julkulan som sitter på julgranen. När barnet har hittat rätt tar hen ner kulan och får scanna av QR koden med lärplattan och se vad som är dagens uppdrag. Detta har sket fortlöpande under hela december månad.

Vecka 45

Den här veckan har vi haft skapande aktivitet i ateljén. Det var en blandning av experiment i skapandet, barnen fick måla med bilar. Barnen följde instruktionen väl och fick sedan utforska hur deras bil och färg blev på spännpappret. Att skapa och ha experiment då benämner vi ord  i sin rätta betydelse och har en kommunikation hela tiden. Språket utvecklas på ett lekfullt sätt och bilder av aktiviteten sätts upp som dokumentation.

 V.43

Vi har börjat att introducera ett digitalt pussel för våra barn på lärplattan. I detta utvecklar dom sitt språk ännu mer samt så över de samspel och turtagning. 

 

 I onsdags hade vi rörelse, även där plockar vi in digitaliseringen genom att ta fram projektorn och har rörelse gymnastik.

 

v 42 

Då barnen har påvisat intresse för teknik försöker vi hitta experiment vi kan göra tillsammans. Den här veckan kunde vi få in både teknik och digitaliseringen i samma aktivitet. 

En pedagog hade blivit filmad då hen  gjorde en del av experimentet och sedan fick barnen se filmen där vi diskuterade utifrån filmen vad de trodde skulle ske i nästa moment. 

Att reflektera med hjälp av lärplattan och samspråka är något  vi ofta gör med barnen .Vi får in både språk, kommunikation och samvaro på ett både trevligt och lekfullt sätt så här.

Experimentet belyste många sinnen; det taktila-, det visuella och det auditiva sinnet. Slutligen fick barnen smaka på den röda spagettin och sedan känna, klämma och förflytta spagettin runt i sin enskilda fasttejpade zippåse på bordet. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: