👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2019-10-04 11:17 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 6 Matematik
I höstterminens första arbetsområde jobbar vi med tal och räkning, dvs. grundläggande matematik och vi skaffar oss verktyg som vi behöver för det fortsatta lärandet.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 35 - v. 42

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer

Centralt innehåll

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Vad ska jag lära mig?

 • Positionssystemet, storleksordna och räkna med heltal och decimaltal
 • Addition och subtraktion. Uppställningar och huvudräkning.
 • Negativa tal
 • Räkna med parenteser.
 • Parentesuttryck
 • Avrundning och överslagsräkning

Hur ska jag visa det? 

Du bedöms på de kunskaper du visar vid:

 • Arbetet under lektioner
 • Diskussioner i helklass eller i smågrupper
 • Skriftlig kunskapskontroll. fredag den 11 oktober

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Genomgångar
 • Jobba med utvalda delar ur matteboken: Pixel 6A
 • Diskussionsuppgifter i par, grupp eller helklass
 • Olika mattespel där ni får träna taluppfattning och beräkningar

Matriser

Ma
Tal och räkning

Tal och räkning

 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå positionssystemet
Förståelse för positionssystemet både för heltal och decimaltal, från tusendelar upp till mycket stora tal, t.ex. miljoner.
Du visar att du kan ordna heltal och decimaltal och placera dem på tallinjen. Du kan skriva om tal från text till siffror. T.ex. femhundratrettioåttatusensjuhundratjugosex = 538726
Du visar att du med säkerhet kan ordna heltal och decimaltal och placera dem på tallinjen. Du kan skriva om tal från text till siffror, både väldigt stora tal och små tal.
Negativa tal
Göra beräkningar med negativa tal eller där svaret kan vara ett negativt tal. T.ex. vid beräkning av temperaturer.
Du kan göra enkla beräkningar med positiva och negativa tal.
Du kan göra beräkningar med positiva och negativa tal och jämföra storleken på olika negativa tal.
Du kan göra avancerade beräkningar med positiva och negativa tal och jämföra storleken på olika negativa tal.
Använda metoder för de fyra räknesätten
Skriftliga metoder och huvudräkningsmetoder.
Du kan med viss säkerhet använda både skriftliga metoder och huvudräkningsmetoder för att beräkna addition och subtraktion.
Du kan med säkerhet använda både skriftliga metoder och huvudräkningsmetoder för att beräkna addition och subtraktion.
Du kan med stor säkerhet använda både skriftliga metoder och huvudräkningsmetoder för att beräkna addition och subtraktion.
Parentesuttryck
Kunna göra beräkningar med parentesuttryck både genom att först räkna inuti parenteserna och att lösa upp parenteserna.
Du klarar av att göra beräkningar där det finns parenteser i uttrycken.
Du klarar av att göra beräkningar där det finns parenteser i uttrycken och du kan själv skriva egna parentesuttryck utifrån ett givet problem.
Du klarar av att göra beräkningar där det finns parenteser i uttrycken, både genom att beräkna inuti parentesen först eller att lösa upp parentesen. Du kan själv skriva egna parentesuttryck utifrån ett givet problem.
Avrundning och överslagsräkning
Bedöma vad som är ett rimligt svar och göra överslagsberäkning. Göra avrundning både med heltal och decimaltal.
Du kan avrundningsreglerna och gör för det mesta rätt vid avrundningar.
Du kan avrundningsreglerna och använder dem på rätt sätt, både vid avrundning av heltal och av decimaltal. Du kan med viss säkerhet avgöra vad som är ett lämpligt svar.
Du kan avrundningsreglerna och använder dem alltid på rätt sätt, både vid avrundning av heltal och av decimaltal. Du kan avgöra vad som är ett rimligt svar och lämplig avrundning.
Begrepp
Du förstår en del av de matematiska begrepp som tagits upp och använder dem oftast på rätt sätt.
Du förstår de flesta av de matematiska begrepp som tagits upp och använder dem med säkerhet och i rätt situationer.
Du förstår de matematiska begrepp som tagits upp och använder dem med stor säkerhet och i rätt situationer.
Problemlösning
Du behöver ibland stöd i att hitta lämplig strategi för att lösa ett problem. Du redovisar till viss del dina uträkningar.
Du har strategier för att lösa ett problem och väljer oftast den mest lämpliga metoden. Du redovisar dina uträkningar så att det är lätt att följa och förstå ditt resonemang.
Du har olika strategier för att lösa problem och väljer alltid den mest lämpliga metoden. Du redovisar dina uträkningar tydligt och med matematisk korrekt språk, så att det är lätt att följa och förstå ditt resonemang.