👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2019-10-04 12:21 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Inom detta arbetsområde ska du få lära dig om vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Vi kommer att lära oss om olika djur och växter.

Innehåll

Året runt i naturen

 

Biologi

Centralt innehåll

*Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

*Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

*Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

*Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

Kunskapskrav 

*Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. 

*I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. 

*Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. 

 

Vad ska vi lära oss?

*Olika kännetecken för olika årstider

*Vad som händer i naturen under respektive årstid

*Hur djuren anpassar sig efter årstiden

*Namn på några olika djur och deras livscykel

*Namn på några olika växter och svampar samt deras livscykel

*Enkla näringskedjor

*Skillnader och likheter mellan olika djur och växter

 

 

Hur ska vi lära oss?

*film

*diskussioner

*observationer ute i naturen

*praktiskt arbete -bild

 

Varför ska vi lära oss detta?

*läroplanen - alla ska lära sig detta   

*allmänbilldning

*för att kunna leva i och nyttja naturen

 

 

 

Mål

När vi är klara med “Året runt i naturen” ska du kunna:

*samtala och ge exempel på vad som händer i naturen under respektive årstid

*gör enkla observationer av årstider och beskriva olika kännetecken för respektive årstid

*namnge några djur och växter

*ge exempel på livscykler hos några djur och växter. 

*beskriva några enkla näringskedjor

*sortera några djur och växter efter olika egenskaper 

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom diskussioner, frågor och elevernas alster.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3