👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A - Geometri

Skapad 2019-10-04 12:53 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Matematik
Vad betyder geometri? Hur kan man räkna ut storleken på ett område och vad menas med area och omkrets? Vilka geometriska objekt finns det?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Hur man mäter och räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • Hur man räknar ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • Hur man använder de vanligaste enheterna för area
 • De grundläggande egenskaperna för polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt benämna dem
 • Hur man förklarar begreppen diameter, radie och medelpunkt 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Genom att delta i praktiskt arbete
 • Genom att arbeta i din matematikbok

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner under pararbeten och genomgångar
 • Din förmåga att välja lämpliga metoder vid beräkning av omkrets om area
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • Din förmåga att beskriva de grundläggande egenskaperna för de olika geometriska objekten

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kommer att få delta i matematiska diskussioner och samtal
 • Du kommer att få göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
 • Du kommer att få mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer
 • Du kommer att få visa dina kunskaper på en diagnos och ett prov 

Matriser

Ma
Geometri

E
C
A
Kommunikationsförmåga - samtala och argumentera
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ganska bra sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett bra sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett mycket bra sätt.
Värdera metoder
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett ganska bra sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett bra sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett mycket bra sätt.
Metodförmåga
För att visa mina tankegångar använder jag ganska bra metoder som fungerar för mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag bra metoder som fungerar för mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag mycket bra metoder som fungerar för mina skriftliga redovisningar.
Kommunikationsförmåga - geometriska objekt
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av mattematiska uttrycksformer på ett ganska bra sätt. I beskrivningarna för jag enkla resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av mattematiska uttrycksformer på ett bra sätt. I beskrivningarna för jag utvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av mattematiska uttrycksformer på ett mycket bra sätt. I beskrivningarna för jag välutvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Begreppsförmåga
Jag har grundläggande kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett ganska bra sätt.
Jag har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett bra sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett mycket bra sätt.