👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelsesatsning i skolan-prioriterat mål på Bjälbotullskolans fritids 2019-2020

Skapad 2019-10-04 13:26 i Bjälbotullskolans fritidshem Mjölby
Grundskola F – 9
Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi vill ge alla möjligheten att upptäcka glädjen i att röra sig på många olika sätt. Vi vill också att eleverna
blir medvetna om vikten av att röra på sig samt vikten av att träna de motoriska färdigheterna och grundrörelserna. Vi vill också förmedla hur rörelse påverkar hjärnans förmåga.


 

Så här ska vi arbeta

 • Vi anordnar Let´s move eftermiddagar då flera olika rörelseaktiviteter erbjuds.

 • Vargarna har varannan vecka ”veckans utmaning” som innebär rörelseutmaningar på olika sätt.

 • Varje dag erbjuds fri lek som innebär fysisk aktivitet i olika utsträckning.

 • Vi har bokat in en eftermiddag med Bordtennisklubben Väster BTK, vi ska gå till idrottsparken för att prova på friidrott och bollek med SIK.

 • Vi har även planerade rastaktiviteter varje lunchrast där olika rörelseaktiviteter erbjuds

 • På lov och studiedagar lånar vi ibland Birger Jarls hall och åker på utflykter t ex till Omberg

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -