👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, Lsär 11, åk 4-6

Skapad 2019-10-04 14:04 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi arbetar med idrott och hälsas olika delar: - Rörelse - Hälsa och livsstil - Friluftsliv och utevistelse - Ämnesspecifika begrepp

Innehåll

Syfte

 Att du ska få en positiv och sund inställning till rörelse, friluftsliv och utevistelse. Men även att du ska få kunskaper om hälsa, livsstil och ämnesbegrepp, så att du kan göra aktiva val som gynnar din fysiska och psykiska hälsa nu och i framtiden.

Konkreta individuella mål:

Dina individuella mål i idrott och hälsa kan du läsa i kommentarsfältet under matrisen.

Undervisning och arbetsmetoder

 • rörelseaktiviteter
 • lekar
 • samarbetsövningar
 • utevistelser
 • bollövningar
 • bollspel
 • redskapsaktiviteter
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • lek
 • rörelse till musik
 • pulshöjande aktiviteter
 • nedvarvnings aktiviteter
 • elevledda aktiviteter
 • lärarledda genomgångar 
 • 40 minuter aktiv simundervisning varannan vecka

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • deltaga på lektionerna och i aktiviteterna
 • berätta dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • samtal
 • deltaga i samtal och diskussioner
 • ställa frågor

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med begrepp i det aktuella arbetsområdet.

Simning

 • bröstsim
 • ryggsim
 • dyka
 • badvett
 • livboj
 • isvett
 • förlängningsarmen

Friidrott

 • längdhopp
 • övertramp
 • kast med liten boll
 • överarmskast/underarmskast
 • löpning
 • tjuvstart

Motoriska färdigheter

 • balansera
 • klättra
 • springa
 • hoppa
 • rulla
 • hänga
 • fånga
 • kasta
 • åla
 • stödja
 • balansera 

Hjärt- och lungräddning

 • 112
 • räddningstjänst
 • hjärt- och lungräddning
 • inblåsningar
 • kompressioner

 Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning 

 • kondition
 • styrketräning
 • muskler
 • träningsvärk
 • puls
 • rörlighet
 • tänja

Tidsplan

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med en tidsplan i det aktuella arbetsområdet.

 

40 minuter aktiv simundervisning varannan vecka.

vecka 35-36 Friidrott

vecka 37-41 Motoriska färdigheter (balansera, klättra, springa, hoppa, rulla, hänga, fånga, kasta, åla, stödja och balansera)

vecka 42-45 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

                    Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  4-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  4-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  4-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  4-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  4-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  4-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  4-6

Matriser

IDH
Bedömningsmatris, Idrott och hälsa, Lsär 11, åk 4-6

Genomfört arbetsområde
E
C
A
Fysiskt aktiv
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Röra sig i vatten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten, flyta eller simma.
Hälsan
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Natur- och utemiljö
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Orientera sig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.

Genomfört arbetsområde
E
C
A
Förebygger skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.