👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelse

Skapad 2019-10-04 14:28 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 6 Svenska
Under hösten kommer vi att granska olika berättande texter från olika media där vi kommer urskilja: struktur, språkliga drag och syfte. Eleverna får sedan planera egna berättelser utifrån stödmall och skriva egna berättelser på datorn. Till berättelsen ska de göra en presentation på datorn med bilder till som slutligen används vid uppläsning för elever i årskurs 1.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

- Vad som är kännetecken för berättande texter (struktur, språkliga drag & syfte)

- Resonera om handling och budskap i filmer och böcker som vi läser eller ser

- Skriva en egen påhittad berättelse som lämpar sig för en 7- åring. 

- Använda talstreck i din text

- Göra en presentation i google där du lägger in bilder som är kopplade till din påhittade berättelse

- Använda digitala verktyg när du skriver din berättelse. Antingen symwriter eller google drive. 

- Hålla en muntlig presentation i form av att läsa upp din berättelse för årskurs 1. I presentationen ska du få lära dig att rätt uttal och satsmelodi. 

 

 

Så här ska vi jobba:

Läsa olika berättande texter och se på kortfilmer. Bena ut berättelsens struktur genom att urskilja: 

1. Inledning (vem?vilka?var?när?vad?) 2. Problem som uppstår (händelser)  3. Lösningar  4. Slut

Samtala om och urskilja språkliga drag i texter som vi analyserar

Samtala om och urskilja syftet med att berättelsen skrevs. 

 

Skriva egen berättelse där vi använder oss av det vi lärt oss om uppbyggnad, språk och syfte. 

Skriva i symwriter. Använda talsyntes och rättstavning. 

Lära oss hur man gör en presentation i google. Välja bilder till sin berättelse som läggs in i presentationen. 

 

Förbereda att läsa upp sin berättelse. Träna på att läsa lagom högt och i lagom tempo. 

Besöka årskurs 1 och läsa upp våra berättelser + bildspel 

 

Så här visar du vad du kan:

Genom att delta i samtalen när vi pratar om berättelser och filmer. 

Genom att skriva en egen berättelse och använder dig av hjälpmedel som finns på datorn. 

Genom att göra en bildpresentation

Genom att läsa din berättelse för årskurs 1. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  A 6