Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiktivt berättande - skrönor, myter, vandringssägner (SVA1)

Skapad 2019-10-04 14:55 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Innehåll

Mål med planeringen:

 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare

 

Kunskapskrav och bedömning:

Arbetsområdet bedöms löpande och du förväntas vara aktiv på lektioner. Deltagande i samtal och diskussioner krävs för att uppnå grundläggande nivå. Dina arbetsinsatser bedöms såväl muntligt som skriftligt. Du ska skriva: Ett personporträtt, en miljöbeskrivning i form av ett reportage samt en självständig berättande text. Du ska även med stöd skriva en kortare reflektion.

 

Innehåll och litteratur:

Vi ska läsa texter ur den berättande genrefamiljen från olika tider och med skilda författare.

 

Uppgifter

 • Uppgift 1 - Personbeskrivning

 • Miljöbeskrivning - en speciell plats

 • Dilemmasaga

 • Informerande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVASVA01 (skönlitteratur och berättande text)

Samtala och muntlig förmåga

 • Sva  -   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
På väg mot grundläggande
Grundläggande
Kan samtala om ämnen som rör vardag och samhälle. Kan presentera något muntligt där det är lätt att följa med. Kan återge ett huvudsakligt innehåll. Kan presentera något muntligt där det är lätt att följa med. Kan använda presentationstekniskt hjälpmedel
Utvecklande
Kan samtala om ämnen som rör vardag och samhälle samt anpassa språket efter ämne, syfte, situation och mottagare. Kan återge ett innehåll med vissa detaljer. Kan presentera något muntligt där det är lätt att följa och stöda med exempel. Kan använda presentationstekniskt hjälpmedel med viss säkerhet som stöder och tydliggör det muntliga.
Välutvecklande
Kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag och samhälle och kan till stor del anpassa språket efter ämne, syfte, situation och mottagare. Kan återge ett innehåll med viktiga detaljer och nyanser. Kan presentera något muntligt där det är lätt att följa och effektivt lyfta med exempel. Kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och integrerar med det muntliga.

Sva
SVASVA01 - Skriftlig framställning

Skriva

 • Sva  -   Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
På väg mot grundläggande
Grundläggande
Kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och följer normerna för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik hindrar bara kommunikationen i undantagsfall.
Utvecklande
Kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och följer i huvudsak normerna för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik är tillräckligt goda för att kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker visar eleven prov på någon strategi.
Välutvecklande
Kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och följer normen för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik är tillräckligt goda för att kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker kan eleven visa prov på olika slags strategier.

Sva
SVASVA01 - Skriftlig framställning

Skriva

 • Sva  -   Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
På väg mot grundläggande
Grundläggande
Kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och följer normerna för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik hindrar bara kommunikationen i undantagsfall.
Utvecklande
Kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och följer i huvudsak normerna för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik är tillräckligt goda för att kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker visar eleven prov på någon strategi.
Välutvecklande
Kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och följer normen för den valda texttypen. Ordförråd och grammatik är tillräckligt goda för att kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker kan eleven visa prov på olika slags strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: