👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapelseberättelser - mytologi

Skapad 2019-10-04 15:39 i Länna skola Norrtälje
Under några veckor kommer vi att arbeta med tre olika skapelseberättelser, * Vetenskapliga med big Bang * Nordiska mytologin. * Bibelns skapelseberättelse (kristna)
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska SO (år 1-3)
För att belysa att det finns olika skapelseberättelser har vi valt några olika skapelseberättelser att arbeta utifrån. Den bibliska skapelseberättelsen samt den nordiska mytologins skapelseberättelsen samt några från andra delar av världen. Vi har i åk2 lärt oss den vetenskapliga teorin om Big Bang och kan därför göra jämförelser även med den.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll Lgr 11

Konkreta mål för eleverna

Temat kommer att belysa några olika skapelseberättelser.

 Du ska efter temat känna till

* skapelseberättelser från olika delar av världen

* den bibliska-

* den nordiska mytologins skapelseberättelsen

* Du ska muntligt och bildligt kunna förklara de olika skapelseberättelserna.

 

Kunskapskrav år 3 Lgr 11

Undervisningens innehåll

* Du kommer att få uppleva genom att titta på film, lyssna på berättelser och rita bilder på skapelseberättelserna.

* Vi  går också igenom olika begrepp tex  bibeln, nordisk, myt, vikingar, skapelseberättelse, Gudar, asar.

* Vi åskådliggör den nordiska skapelseberättelsen och vikingarnas världsbild tillsammans.

* Vi samtalar och gör jämförelser mellan de olika skapelseberättelserna.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att lyssna och återberätta genom muntlig framställning och bild. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3