👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-10-04 15:52 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 1 – 3 Matematik

Innehåll

 

Lärandemål

Undervisningen ska lära dig att:

 • räkna upp till minst 20
 • benämna mynts och sedlars valörer samt deras relation i förhållande till varandra
 • förstå likhetstecknets innebörd
 • läsa och räkna addition 1-10
 • läsa och räkna subtraktion 1-10

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • använda konkret material som stöd i lärandet
 • använda appar 
 • träna på att "prata matematik"

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • räkna till 20
 • benämna mynts och sedlars valörer
 • förklara likhetstecknets innebörd
 • läsa och räkna addition 1-10
 • läsa och räkna subtraktion 1-10

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.
  Ma  1-3
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt.
  Ma  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-3
 • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3