👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Etik och Moral

Skapad 2019-10-04 17:12 i Vollsjö skola Sjöbo
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad handlar etik och moral om? Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Under de kommande veckorna kommer vi att fördjupa oss i olika livsfrågor, t.ex. vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. Vi kommer också använda oss av några etiska begrepp samt bl.a. diskutera rätt/orätt, jämlikhet och solidaritet.

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska efter arbetet med etik och moral :

- känna till några etiska begrepp i ämnet

- kunna diskutera kring jämställdhet, jämlikhet, mobbning, ansvar,empati,solidaritet, och kränkning

- kunna delta i diskussioner om vad ett bra liv är och vad en människa kan göra för att göra gott samt vad det innebär att göra gott.

 

Undervisning och arbetssätt

-Vi kommer att arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp.

-Vi kommer att samtala och skriva texter där vi diskuterar olika etiska och moraliska frågor utifrån olika händelser från det vardagliga livet. Här övar vi förmåga att resonera kring olika etiska dilemman samt att använda er av de ord och begrepp som hör till ämnet.

-Vi kommer att använda oss av Gleerups religionsbok,Puls religionsbok, filmer och värderingsövningar.

 

Förmågor som vi tränar

I detta arbetsområde kommer du att träna din

-analysförmåga (jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar), 

-kommunikativa förmåga (samtala, diskutera, motivera, redovisa),

-metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera),

-begreppslig förmåga (förstå innebörden av begreppen samt använda de i olika sammanhang)

 

Elevinflytande

- Du får välja vilket etiskt dilemma du vill skriva om.

- Du får tillsammans med din grupp välja vilka etiska dilemma ni vill diskutera.

 

Bedömning

vi kommer bedöma hur du använder olika förmåga att bl.a. diskutera,tolka och resonera olika etiska begrepp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6