👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tematiskt arbetsätt- årstider- höst.

Skapad 2019-10-05 12:52 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under några veckor kommer vi ha natur som arbetsområde. Vi kommer också prata om traditioner och högtider som firas i Polen under hösten.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under några veckor kommer vi ha natur som arbetsområde. Vi kommer också prata om traditioner och högtider som firas i Polen under hösten.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med natur som arbetsområde med syfte att träna hur man uttrycker sig muntlig på polska, hur man använder lässtrategier och hur man skriver på polska, med syfte att träna hur polska ord stavas och hur man bygger enkla meningar. Texter och tema som vi kommer att arbeta med kommer ofta ha koppling till natur också till polska traditioner.

 

Konkreta mål:

Du kommer att utveckla dina förmågor att uttrycka dig muntligt och anpassa språket efter mottagare, berätta muntligt vad du ser på bilder och sammanfatta berättelser som du har läst eller hört. Med hjälp av lässtrategier kommer du utveckla förmåga att förstå texten och plocka ut de essentiella bitarna. Du kommer utveckla din förmåga att skriva på polska och använda polska tecken.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du formulerar sig i tal och skrift, och hur du anpassar språket till olika vardagssituationer. Jag kommer också bedöma hur du läser på polska och plockar ut viktiga delar från texter som du har läst.

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa på olika sätt: tyst läsning och högläsning. Vi kommer skriva både enstaka ord och meningar.  Vi kommer prata och öva på hur man pratar i vardagssituationer t.ex. hälsningsfraser till jämnåringar och äldre. Vi kommer reflektera över om det finns skillnader mellan polska och svenska språket.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  Ml

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

  Ml

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  Ml

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

  Ml

 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

  Ml

 • Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

  Ml  1-3

 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

  Ml  1-3

 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

  Ml  1-3

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

  Ml  1-3

 • Muntligt berättande för olika mottagare.

  Ml  1-3

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

  Ml  1-3

 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

  Ml  1-3

 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

  Ml  1-3

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

  Ml  1-3

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • .