Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust, hav och mänsklig påverkan!

Skapad 2019-10-05 15:35 i Allerums skola Helsingborg
Planering för ett arbetsområde där kust och hav undersöks genom samarbete med miljöverkstad i Hbg samt texter och filmer.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kusten och i haven. Vi kommer framför allt lära oss om förhållanden i Östersjön och Nordsjön. Vi tittar närmare på varför haven är viktiga för livet på jorden och hur människan har påverkat kust och hav.

Innehåll

Målet med undervisningen

Är att du genom att läsa texter, se filmer och delta i diskussioner ska få kunskap om ekologisk hållbarhet och därigenom skapar en egen åsikt om detta. Du ska även utveckla din förmåga att använda den kunskap du har, i form av begrepp, modeller och teorier, för att beskriva samt förklara olika biologiska samband i naturen. 

 • Du ska kunna förklara hur djur och växter påverkar varandra exempelvis genom näringskedjor och näringsväv.
 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav.
 • Du ska känna till och förklara hur människan påverkar kust och hav.
 • Du ska kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.
 • Du ska kunna förklara vad som gör Östersjön speciellt som hav.
 • Du ska kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

Så här ska vi arbeta

Vi ska lära oss om Östersjön och Nordsjön. Vi kommer även att titta närmare på de växter och djur som lever i haven samt på stranden. Vi ska lära oss om hur vi människor påverkar miljön i haven.

Detta kommer ske genom:

 • Faktatexter bl.a. Koll på NO med tillhörande arbetsuppgifter.
 • Träna på begrepp
 • Diskussioner och resonemang utifrån nya och gamla kunskaper.
 • Se faktafilmer tillsammans och diskutera dessa.
 • Exkursion med båten Sabella

Bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetsgång dels hur aktiv du är i diskussioner, hur du löser olika resonemangsuppgifter samt genom ett avslutande skriftligt prov. 

Begrepp                                                       

artfattig                      biologisk mångfald   
fotosyntes                 föroreningar
miljögifter                  övergödning
kustområde               bräckt vatten             
saltvatten                  sötvatten
näringsväv                näringskedja

producent                 konsument

ekologi                      ekosystemtjänster 

ekosystem

Vi kommer bedöma 

På vilket sätt du...

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • i resonemangs uppgifter kan använda dig av ny och gammal kunskap för att förklara olika samband. (tex. Att det blir mer växtplankton i havet om man fiskar mer Torsk).
 • kan förklara begreppen som vi arbetat med under temat. 

 

Matriser

Bi
Kust, hav och mänskligpåverkan!

Har ännu inte visat förmågan
Har till viss del visat förmågan
Har visat förmågan
Har på en hög nivå visat förmågan
Delta i diskussioner
Hur du deltar i diskussioner. Berättar du utifrån egna erfarenheter? Kan du lyssna på andra och utifrån vad dem säger komma med något nytt?
Du har ännu inte fullt ut visat att du deltar i diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du ställer frågor och delar med dig av dina tankar. Du bemöter även andras tankar. Detta görs på ett sätt som del vis för samtalet framåt.
Du ställer frågor och delar med dig av dina tankar. Du bemöter även andras tankar. Detta görs på ett sätt som för samtalet framåt.
Du ställer frågor och delar med dig av dina tankar. Du bemöter även andras tankar. Detta görs på ett sätt som för samtalet framåt och även ger nya kopplingar och tankar.
Använda begrepp, teorier och modeller
Hur väl du förstår och kan prata/skriva om olika biologiska sammanhang. Exempelvis varför det lever olika typer av djur och växter på havsbottnen i Öresund.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om biologiska samband. Eller har ännu inte lärt dig begreppen.
Du visar att du har kunskaper om biologiska samband genom att ge exempel och beskriver dessa. Du använder dig även ibland av biologins begrepp.
Du visar att du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och förklarar olika samband inom dessa sammanhang. Du använder dig även av biologins begrepp med vis säkerhet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och förklarar olika samband inom dessa sammanhang. Du använder dig även av biologins begrepp med säkerhet.
Livet i havet och anpassning
Hur väl du förstått och kan berätta om olika djur och växter som lever i havet eller på stranden. Även hur väl du kan förklara varför dem ser ut som dem gör eller lever som dem gör.
Du har ännu inte visat att du kan berätta om livet i havet och på stranden.
Du kan berätta om livet i havet och på stranden. Du kan ge exempel på hur olika organismer (växter/djur) har anpassat sig till miljön och hur de påverkar varandra.
Du kan berätta om livet i havet och på stranden. Du kan ge exempel på och visa på samband kring ur olika organismer (växter/djur) har anpassat sig till miljön och hur de påverkar varandra.
Du kan berätta om livet i havet och på stranden. Du kan ge flera exempel på och visa på fler samband kring ur olika organismer (växter/djur) har anpassat sig till miljön och hur de påverkar varandra.
Människans påverkan
Hur väl du kan beskriva och samtala om människans påverkan på naturen och framför allt havet. Kan du till exempel förklara varför man ska fiska på ett sätt i stället för ett annat?
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och ge exempel på hur människor använder och påverkar miljön i haven.
Du kan beskriva och ge exempel på hur människor använder och påverkar miljön i haven.
Du kan beskriva och visa på samband mellan hur människor använder och påverkar miljön i haven.
Du kan på ett tydligt sätt beskriva och visa på flera samband mellan hur människor använder och påverkar miljön i haven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: