Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2019-10-05 16:10 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Varför tappar träden sina blad på hösten? Varför flyttar en del fåglar till varmare länder på vintern? Vad behöver djur och växter för att överleva? Hur förbereder sig djuren inför vintern.

Innehåll

Vad ska vi lära oss i ämnet No?

Våra årstider samt årstidsväxlingar i naturen.

Några av våra vanligaste svenska djur och hur de lever.

Namn och kännetecken på några i Sverige vanligt förekommande lövträd- och barrträd samt trädets delar.

Ekosystemet bl.a trädets kretslopp och nedbrytare.

Namn och kännetecken på några vanliga svampar samt svampens delar.

 

Varför ska vi lära oss om hur vår natur ser ut och fungerar?

För att förstå:

 • varför vi har olika årstider och hur djuren överlever på exempelvis vintern
 • samspelet i naturen
 • hur djur och växters livscykler fungerar i naturen

Du kommer att få möjlighet att utveckla förmåga att:

 • kommunicera genom att delta i samtal kring exempelvis årtidsväxlingar och vad djur och växter behöver för att överleva
 • lära dig nya begrepp som exempelvis stam, krona, rötter, klorofyll, sporer, livscykel mm
 • reflektera genom att exempelvis fundera över olika samspel i naturen. 

 

Arbetssätt

 • Ha genomgång, samtal och diskussioner inom de olika arbetsområdena
 • Ha utomhuslektioner där vi lär oss om Sveriges vanligaste träd, svampar samt om natur och miljö
 • Måla/rita och skriva om hur naturen fungerar
 • Se på faktafilmer och samtala kring dessa

Elevinflytande

Du får:

 • ge förslag på vad du vill lära dig inom de olika arbetsområdena samt ge förslag på hur du kan lära dig
 • ge förslag på hur du kan visa vad du har lärt dig

 Bedömning

 • Du deltar i samtal kring djur och natur
 • Du kan namnge några av våra vanligaste träd.
 • Du kan namnge några vanliga svampar samt några av svampens delar
 • Du deltar i samtal om vad som händer i naturen under de olika årstiderna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: