👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden

Skapad 2019-10-05 18:31 i Storhaga förskola Säter
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Vi ska skapa sammanhang för barnen under dess tid på förskolan, även bygga förtroende och trygghet inför övergångar av olika slag.

Innehåll

BAKGRUND

Vi är en ny avdelning med femåringar och ska förbereda barnen för förskoleklass.

SYFTE

att skapa trygghet inför övergång till förskoleklass, för både barn och vårdnadshavare och övergångar mellan aktiviteter.

att barnen ska ta ansvar för sig och sina saker

att barnen ska få intresse för hållbar utveckling, miljömässigt

GENOMFÖRANDE

Vi har samtal med barn och vårdnadshavare höst och vårtermin, där vi bl.a. pratar om hur vi förbereder barnen inför förskoleklass.

Vi pratar och reflekterar tillsammans med barnen om förberedande saker och om hur dagen ser ut och andra övergångar.

Vi använder bildstöd.

Vi jobbar med grön flagg- vad vi kan göra för en hållbar miljö.

Vi använder Unikum och Tempus som lärplattformer.

Vi Pedagoger är närvarande, stöttar och vägleder barnen.

 
DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med röda tråden.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18