👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1 A, kapitel 2

Skapad 2019-10-06 11:24 i Östra Karups skola Båstad
addition 0-5, talen 6,7 och 8, dubbelt
Grundskola 1 Matematik
Vi börjar arbeta med addition, begreppen dubbelt och hälften, skriva siffrorna 6,7 och 8. Vad är en räknesaga?

Innehåll

 

För att nå målen kan du: 

Förklara, laborera, räkna med följande:

 

 • naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning.
 • begreppen addition och summa.
 • berättar, skriver och ritar räknehändelse.
 • dubbelt och hälften.
 • addition i talområdet 0-5.

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen adderar, summa, dubbelt och hälften.

Vi skriver siffrorna 6, 7 och 8.

 

Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du kunna:

 

 • räkna och skriva siffran 6-8.
 • räkna rätt antal till rätt siffra.
 • dela upp talen 6-8.
 • begreppen dubbelt,hälften,addition och summa,
 • addition inom 0-5.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
matte åk 1 kap.2 Prima matematik

ma kap.2

Du håller på att lära dig
Du kan
räkna och skriva siffran 6-8
att räkna och skriva några siffror
räkna och skriva siffrorna 6-8
räkna rätt antal till rätt siffra
att med viss hjälp räkna rätt antal till rätt siffra
räkna rätt antal till rätt siffra
dela upp talen 6,7,8
att till viss del dela upp talen 6,7,8
dela upp talen 6,7,8
addition inom 0-5
att till viss del addition inom 0-5
addition inom 0-5
begrepp dubbelt, hälften, addition och summa
begreppen dubbelt,hälften, addition och summa
begreppen dubbelt, hälften, addition och summa