Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

It`s my life!

Skapad 2019-10-06 14:15 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Engelska
Under det här temat kommer du få lära dig att berätta om dig själv, familj, vänner, hem, husdjur, fritidsaktiviteter på engelska. Vi kommer även att lära oss årstider, månader och skriva siffrorna 1-20 med bokstäver. Vi kommer arbeta med att utveckla våra förmågor att tala, läsa, skriva och lyssna på engelska.

Innehåll

 

 

Genom sånger, ramsor, filmserier, texter, muntliga dialoger, hörövningar och skriftliga uppgifter, kommer du att lära dig många nya engelska ord. Du kommer att prata mycket engelska och på så sätt utveckla din muntliga förmåga. När arbetsområdet är klart, ska du att kunna delta i ett samtal samt berätta om dig själv och om din familj i en kort text.

Målet med undervisningen

 Du ska utveckla din förmåga att:
 • förstå och tolka talad engelska

 • förstå och tolka innehållet i olika texter

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska tillsammans träna på engelska genom att:

- vi dramatiserar vardagliga händelser (dialoger)

-presentera sig själv och sin familj på engelska

-prata och skriva om intressen på engelska

-läsa texter på engelska och träna på uttal och förståelse  

-lyssna på enkla engelska böcker och fundera på innehållet  

-skriva enkla dialoger och texter på engelska

-lyssna på olika hörförståelser 

- lära oss nya ord

 

Bedömning

 • tala engelska så mycket som möjligt, våga gissa
 • skriva och framföra dialoger
 • läsa och skriva olika texter
 • berätta med egna ord om texterna du läst och arbetat med
 • se på, tala och skriva om film, som är textad på engelska
 • reflektera över hur du tar ansvar för din egen språkinlärning, hur lär du dig språket?

Uppgifter

 • Glosorna vecka 10

 • Glosor vecka 10

 • Text vecka 10 After school

 • Text vecka 10 After school

 • Text vecka 10

 • Text och glosor vecka 49 och 50

 • Text och glosor vecka 48

 • Text och glosor vecka 49 & 50

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 4-6

TALA & LYSSNA

På gång
Ok
Bra
Toppen
Lyssna
Lyssna och visa att jag förstår genom att t.ex. reflektera, återberätta och kring det jag lyssnar på.
Börjar förstå och visar på viss hörförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar hörförståelsen. Visar på hörförståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar hörförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Utvidgar hörförståelsen. Visar självständigt och aktivt på förståelse. Genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Tala
Formulera och uttrycka mig så att andra förstår
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Samtala
Delta i samtal eller skriva dialoger med andra
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.

LÄSA

På gång
Ok
Bra
Toppen
Läsa
Börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar läsförståelsen. Visar på förståelse. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar läsförståelsen. Visar aktivt på förståelse. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Utvidgar läsförståelsen. Visar självständigt och aktivt på förståelse. Genomför utmanande uppgifter med gott resultat.

SKRIVA

På gång
Ok
Bra
Toppen
Skriva
Formulera och uttrycka mig så att andra förstår.
Börjar vilja formulera och uttrycka sig. Behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Genomför utmanande uppgifter med gott resultat.

STRATEGIER

På gång
Ok
Bra
Toppen
Lösa problem
Använda språkliga strategier, tillvägagångssätt, för att förstå och göra sig förstådda t.ex. gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, ställer frågor, följdfrågor…
Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: