Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2019-10-06 16:10 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F
Ett arbete mellan v.42-43 i att skriva reportage.

Innehåll

I det här arbetsområdet får eleverna träna sin förmåga att göra undersökning och/eller intervju. De ska sedan använda det de fått fram till att skriva ett reportage. 

Arbetet är uppdelat i flera områden: 

Del 1: Områdesbeskrivning. 

Här berättar du vad ditt reportage kommer att handla om. Ska du intervjua någon? Var kommer du intervjua personen? Ska du göra en undersökning av något? Var ska undersökningen äga rum? 

Om du ska göra en intervju, behöver du redan här (eller hemma i läxa) börja fundera på vad du ska fråga personen för frågor. 

Tidsomfattning: ca 40 minuter under en lektion v.42

Del 2: Intervju/undersökning.
Här gör du på egen hand din intervju eller undersökning. Det kommer att bli läxa mellan måndag-torsdag v.42 eftersom många kommer vilja intervjua någon person som inte är på skolan eller göra en undersökning som tar längre tid än en lektion.  

Tidsomfattning: Läxa mellan måndag-torsdag v.42

Del 3: Skapande.
Här ska du med egna ord formulera om din intervju eller undersökning till en mer liknande berättande text. Förklara vad personen i din intervju har sagt, eller förklara vad som kom fram i din undersökning.

Tidsomfattning: En lektion v.42, en lektion v.43

Del 4: Reparerande och fördjupande.

I det här delmomentet kommer du att korrekturläsa din text och rätta dina egna fel. Du kanske också upptäcker att det är något som saknas, här har du tillfälle att fylla ut din text. 

Tidsomfattning: En lektion v.43

Del 5: Respons

Du kommer tillsammans med en kompis att byta text och ge varandra respons på texten. Du ska alltså både ge och ta emot respons. 

Tidsomfattning: En lektion v.43

Matriser

Skriva reportage

Bedömning

Insats krävs
E
C
A
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med passande innehåll. I det här fallet ett reportage.
Eleven kan skriva ett reportage med begripligt innehåll. Läsaren ska förstå vad texten handlar om. Innehållet har till viss del en röd tråd.
Eleven kan skriva ett reportage med ganska tydligt innehåll. Läsaren ska förstå vad texten handlar om, den är också utvecklad. Innehållet har en relativt väl röd tråd.
Eleven kan skriva ett reportage med tydligt innehåll. Läsaren ska förstå vad texten handlar om, texten är utvecklad och välskriven. Innehållet har en tydlig röd tråd.
Kunna skriva gestaltande
Elevens reportage innehåller gestaltande beskrivningar.
Elevens reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar. Författaren använder sig av enklare gestaltningar, t.ex. plats där reportaget ägt rum.
Elevens reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Författaren använder sig av utvecklade gestaltningar, t.ex. använder sig av de fem sinnena.
Elevens reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Författaren använder sig av utvecklade gestaltningar, t.ex. använder sig av de fem sinnena och genom dem berättar om vad både författaren och personerna i undersökningen upplever för känslor.
Ge och ta emot respons
Eleven kan både ge respons på relevant innehåll samt ta emot respons för att förbättra sin text.
Eleven kan både ge respons på relevant innehåll samt ta emot respons för att förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: