Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 1

Skapad 2019-10-06 21:12 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Hur löser man en uppgift? Ibland fattar man ingenting. Men tillsammans kan vi mycket mer. Vi lär oss lösa matteproblem på olika sätt tillsammans.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 

 • prova olika sätt att lösa matteproblem
 • visa hur du löst ett matteproblem 
 • lyssna på varandras lösningar
 • förklara och muntligt redovisa hur du löser en uppgift
 • göra egna matteuppgifter

 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • delta aktivt i undervisningen
 • visa olika sätt att lösa en uppgift och sedan välja det sättet du anser är det bästa sättet att lösa uppgiften
 • delta i matematiska samtal och lyssna på andra
 • göra uppgifter som kamraterna får lösa 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • olika sätta att visa en lösning med bilder och symboler (mattespråk)
 • olika strategier för att lösa problem
 • att formulera egna matteuppgifter

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi går igenom olika sätt att lösa uppgifter på
 • Vi övar på lektionerna.
 • Vi tittar på varandras lösningar och ger återkoppling.
 • Vi jämför och diskuterar vilka lösningar som är bäst att använda

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: