👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP muntligt eng

Skapad 2019-10-07 07:52 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Muntlig förmåga

Innehåll

Syfte/målen med undervisningen

Utveckla er muntliga förmåga

Centralt innehåll

Från er vardag göra en presentation. Ni har två alternativ när det gäller innehållet:

 • En intervju med mamma/pappa, mormor/morfar där ni gör en jämförelse mellan hur det vara att vara ung då och nu.
 • En presentation av den fakta ni håller på med i NO eller SO.

Presentationen ska vara 5-15 minuter.

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under projektets gång och på er redovisning. Det jag kommer att bedöma är:

 • Villighet att prata

 • Uttal och melodi

 • Ordförråd

 • Generellt flyt i talet

 • Hur ni tar er runt språkliga problem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 7-9

Tala & Samtala

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar:
-Behärskar att formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i någon mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i viss mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och tydligt och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar att anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar:
Behärskar ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Behärskar ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Behärskar ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Se kommentar:
Behärskar ett uttal som är begriplig och till viss del korrekt.
Behärskar ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Behärskar ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Se kommentar:
Behärskar att uttrycka mig med visst flyt
Behärskar att uttrycka mig med relativt gott flyt.
Behärskar att uttrycka mig med gott flyt.