👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack

Skapad 2019-10-07 08:03 i Backabyns förskola Båstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med boken " Snick och Snack" då boken väcker samtal om hur man ska vara mot varandra, naturen, och djuren. Boken om Snick och Snack handlar om vänskap, hjälpsamhet, likheter och olikheter.

Innehåll

Nuläge: 

Utifrån boken Snick och Snack följer vi barnens intresse och lyfter olika händelser kopplade till boken. Vi använder Snick o Snack till vårt värdegrundarbete och likabehandlingsplan, men kommer även in på mycket annat som skapande, musik, djur- och natur. 

Vi arbetar både i mindre grupper och tillsammans hela gruppen. Vi lyfter ämnen utifrån boken och följer barnens intresse så tydligt får inflytande över temat och vad vi ska göra härnäst.

Mål:

Att ge barnen redskap till att vara bra kompisar.

Strategier:

- Lyssna på boken.
- Rita 
- Gå till skogen
- Bygga kojan
- Följa barnens idéer och intressen
- Dramatisera med hjälp av handdockorna
- Sjunga och dansar till sångerna

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18