Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una persona famosa - año 8

Skapad 2019-10-07 08:50 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Moderna språk - språkval
Ett arbetsområde som syftar till att utveckla din förmåga att formulera dig muntligt på spanska i form av en muntlig presentation av en känd spanskspråkig person.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet "Una persona famosa" (En berömd person) är att utveckla din förmåga att formulera dig i tal på spanska. Under lektionstid arbetar vi med diverse muntliga och skriftliga övningar enskilt, i par och större grupp för att utveckla relevant ordförråd och dina grammatiska kunskaper.  Du kommer även få tid att leta fakta på internet om personen du valt. Vidare kommer både du och en klasskamrat öva genom att hålla er presentation inför varandra och sedan både ge och ta emot feedback på denna.

På lektionen onsdag v.46 ska du vara förberedd att hålla din presentation inför en mindre grupp av klasskamrater. Denna presentation ligger till grund för min bedömning av din förmåga att formulera dig på spanska i en muntlig framställning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: