👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tuvans verksamhetsplan Våren 2020

Skapad 2019-10-07 09:27 i Hede förskola Kungälv
Förskola
Verksamheten hos oss tar avstamp i läroplanen. Vårt mål att erbjuda alla barnen en likvärdig och lustfylld verksamhet där både vi pedagoger och barnen är dem som tillsammans gör att alla vill komma till förskolan. Vi arbetar dagligen med vår grundverksamhet som är utformad så att alla barn blir sedda och upplever förskolan som meningsfull.

Innehåll

Tuvan

Verksamheten hos oss tar avstamp i läroplanen. Vårt mål att erbjuda alla barnen en likvärdig och lustfylld verksamhet där både vi pedagoger och barnen är dem som tillsammans gör att alla vill komma till förskolan. Vi arbetar dagligen med vår grundverksamhet som är utformad så att alla barn blir sedda och upplever förskolan som meningsfull.  

 

 Tuvan är vi 18 barn, där vi har ett härligt lekklimat, alla får delta utifrån sina behov. Att erbjuda barnen hjälpande verktyg för att på egen hand kunna lösa konflikter, få ett etniskt synsätt med en förståelse i att alla är lika mycket värda samt att alla får vara delaktiga i lekar och utveckling är något vi eftersträvar. 

 

Då vi upplever att många barn på avdelning behöver stärka sin språkutveckling har vi valt att arbeta med Saga/språk som tema på avdelningen. Vi kommer utgå från sagan om de tre bockarna Bruse. Vi kommer koppla all undervisning till läroplanen med mest fokus på språkutveckling.