Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Skogen och naturen på hösten

Skapad 2019-10-07 11:29 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vi kommer att titta närmare på skogen, dess invånare och vad som händer på hösten! //Ulrika

Innehåll

Mål för dig som elev

 • veta vad som menas med lövskog och blandskog.
 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • veta varför löven ändrar färg.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids. 
 • kunna förklara hur myror lever. 
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till. 
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om skogen och om Naturen på hösten v. 38-47

Eleverna arbetar individuellt och i par kring varje del. Vi läser tillsammans, i mindre grupper eller individuellt samt svarar på frågor i vår aktivitetsbok, gör övningar och experiment. Eleverna kommer att få söka information via internet och genom läroboken. I samband med de olika delarna som berörs kommer alla att få se kortare filmer. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Hur du kan förklara och beskriva samband och begrepp
 • Hur du kan samtala
 • Hur du kan söka och använda information
 • Hur du kan undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  I slutet av varje kapitel kommer eleverna få några frågeställningar där de får visa sina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: