Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2019-10-07 11:38 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 Matematik
I området med statistik har du arbetat med begreppen: Stapeldiagram Linjediagram Cirkeldiagram x-axel y-axel gradering av axlar fler och färre Typvärde Du har tränat på att resonera d v s ge argument för vad du tycker. Du har också tränat på att läsa av, tolka, beskriva och rita egna diagram.

Matriser

Ma
Statistik

Rubrik 1

Ännu ej nått målet
Visar godtagbara kunskaper
Visar mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmågan
Den kvalitet du visar du i dina förklaringar av begreppen som hör ihop med detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metodförmåga
Med vilken kvalitet du visar hur du väljer att t ex gradera axlarna, vilken typ av diagram du väljer, rubriksättning.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Resonemangsförmåga
Vilken kvalitet du visar när du förklarar och beskriver vad du ser i tabeller och diagram.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: