Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar

Skapad 2019-10-07 12:50 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Språket är otroligt viktigt för barnens utveckling. Vi använder oss av språklekar enligt ”Före Bornholmsmodellen” i vår undervisning samt språkliga aktiviteter i vardagen.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 191007 av Eva Hoffer och Lotta Nilsson


Var är vi? (Nuläge/syfte) 
Vi arbetar dagligen med språket genom sagoläsning, rimord, ramsor, sång och samtal. En gång i veckan använder vi oss av Före  Bornholms materialet för att utveckla barnens språk ytterligare. 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Vi vill se att barnen kan leka med, och använda språket på olika sätt för att kommunicera och göra sig förstådd. Barnen ska våga samtala och reflektera tillsammans. Barnen ska kunna använda språket och olika symboler i sina lekar. 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 • Kärnämnen 
 • Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd 
 • Abstraktion - att symbolisera och bilda begrepp 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi undervisar i Före Bornholmsmodellen 

Vi använder oss av Ugglo-appen för att barnen ska få sagor och faktaböcker upplästa på varierande sätt.

Vi samtalar och återberättar/återkopplar med barnen i vardagen

Vi läser sagor och berättelser dagligen

Barnen har tillgång till böcker under hela dagen. Dessa böcker byts ut med jämna mellanrum 

Alfabetet finns uppsatt på hemvisten 

På hemvisten finns barnens namnlappar som de kan använda i språkliga aktiviteter 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom lärloggar på individ - och gruppnivå. Vi använder reflektionstavlan för att barnen ska

reflektera tillsammans kring det de lärt sig.

Vi låter barnen vara delaktiga i att dokumentera sitt lärande genom t ex foto, lärlogg, skapande. 

Varje barn ska få minst ett lärloggsinlägg.


 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: