Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för språkfokus Prästkragen ht 2019

Skapad 2019-10-07 12:52 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill att barnen ska få erfara sagor på olika sätt - flanosagor, språkpåsar, böcker, iPads och smart-tv.

Barnen skapar egna berättelser.

För att stärka barnens språkutveckling ytterligare vill vi att barnen ska få uppleva sång, musik och rörelse samt rim och ramsor.

För att uppmuntra barnens intresse för alfabetet och TAKK arbetar synliggörs detta på avdelningen både genom dokumentation och aktivt i verksamheten. 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att fånga upp deras behov och intressen. För de yngre barnen vill vi få in mer musik, litteratur och rim och ramsor i leken. Vår beprövade erfarenhet har visat att i mindre grupper är det lättare att nå det enskilda barnet, detta gäller inte minst i dialoger med barnen. 

Vi fortsätter vår brevkonversation med tågföraren Robin och nu tänker vi bege oss ut i världen. Vi besöker spännande länder och forskar tillsammans med barnen för att lära oss. Här kommer vi att ta internet till hjälp i vårt sökande efter kunskap, vi kommer också att lyssna till och lära av varandras olika erfarenheter under resans gång. 

Uppevilan: Vi kommer arbeta med böcker på många olika sätt. Barnens önskeböcker, bokstäver och qr-koder och skapande utifrån böcker. 

Ikt: Vi ska rensa och se över våra barn iPads. Det ska finnas bra språkutvecklande appar där barnen utvecklar ett intresse och glädje till bokstäver och litteratur. 

Svensson (1998) skriver att både Piaget och Vygotskij ansåg att för att barn ska lära sig använda språket är vuxna betydelsefulla. Genom att vuxna kommunicerar med barnet i samma enkla form som barnet lägger de in betydelse i barnets försök till att kommunicera. Genom få ord och ett tydligt kroppsspråk kan pedagoger hjälpa barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation (a.a). En pedagog i Wallins studie menar att vuxna kan utmana barnen till att kommunicera med sina kompisar och stötta varandra. ”Barn är bra lärare för barn” (Wallin, 2012, s. 40).

 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

De äldre barnen får påverka innehållet genom att välja böcker samt vilka QR-koder vi ska titta på och vilken QR-kod de vill göra. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer följa upp arbetet på UNIKUM. Vi kommer visa i veckobreven samt skriva reflektion och analys i planeringarna. 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: