Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering i förskolan

Skapad 2019-10-07 14:33 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Den 1 juli 2019 trädde den nya reviderade läroplanen, Lpfö -18, i kraft. I den blir digitaliseringen i förskolan en del av vårt uppdrag i arbetet tillsammans med barnen. Möjligheten att nyttja digitala verktyg i verksamheten gör att barnen får tillgång till fler uttrycksformer och därmed fler verktyg för lärande.

Innehåll

Nuläge

Den 1 juli 2019 trädde den nya reviderade läroplanen, Lpfö -18, i kraft. I den blir digitaliseringen i förskolan en del av vårt uppdrag i arbetet tillsammans med barnen. 

Möjligheten att nyttja digitala verktyg i verksamheten gör att barnen får tillgång till fler uttrycksformer och därmed fler verktyg för lärande.

Mål

Vi vill fortsätta vårt arbete med digital kompetens i vår barngrupp genom att ge alla barn på avdelningen förutsättningar att utveckla kunskaper och ge dem en ökad förståelse för användandet av enkla digitala verktyg samt förbereda dem inför den snabba förändringstakten digitaliseringen innebär i samhället.

Syfte

Vi vill att barnen får upp ögonen för och vågar prova på olika enkla digitala verktyg som vi erbjuder i förskolan utifrån barnens olika förmågor och behov.

Vi vill under arbetets gång med it och digitalisering se ett samspel mellan barnen där de lär sig samarbeta genom tankar och reflektioner med varandra vid problemlösning.

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och våga ifrågasätta och reflektera kring digitalisering.

Vi vill att barnen ska upptäcka hur vi även kan arbeta med olika lärmiljöer virtuellt samt hur vi integrerar skapande med hjälp av it och digitala verktyg.

Genomförande

Vi kommer i arbetet med digitalisering att jobba med programmering med vår Blue-bot där vi utvecklar olika idéer och banor allteftersom barnen lär sig, ett enkelt sätt för att kunna förstå grundidén med programmering.

Vi kommer även att jobba med QR-koder, få reda på vad det är, att de finns på en hel del produkter ute i samhället, hur man läser dem och vilken information de kan innehålla samt göra egna koder. 

Vi kommer att använda vårt wifi-ägg, som är en digital lupp, till att undersöka och upptäcka vår omgivning.

Vi kommer även att testa på att göra enklare film med skalappar, som Puppet pals eller I motion Schools.  

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer under arbetets gång att dokumentera kontinuerligt, detta gör vi genom bilder och text i barnens lärloggar i Unikum.

Ansvar

Arbetslaget har gemensamt ansvar för att arbetet med digitalisering blir en naturlig del av verksamheten. 

Uppföljning

Arbetet kommer följas upp och utvärderas i arbetslaget. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: