👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen slöjdidé

Skapad 2019-10-07 15:39 i Vinbergsskolan Falkenberg
LPP för arbetsprocessen i slöjdämnets båda arter för skolår 6
Grundskola 6 Slöjd
Utifrån din egna idé ska du skapa och framställa ett slöjdföremål där du tar tillvara på tidigare kunskaper och erfarenheter inom slöjd, eller testar på teknik du aldrig tidigare gjort.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Skapa tilltro till dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

Undervisningen skall ge dig en fortsatt god utveckling till det egna lärandet, att bekanta dig med olika material och verktyg, för att kunna göra medvetna val och ställningstaganden utifrån användningsområde och syfte.

På ett ändamålsenligt och säkert sätt hantera redskap och verktyg.

Använda dig av skisser i sin planering som ligger till grund för det fortsatta arbetet med ritningar, mallar och mönster etc.

På ett tydligt sätt dokumentera din arbetsprocess och skriva slöjdlogg varje lektion.


Bedömning.
Du bedöms kontinuerligt under arbetsprocessen.

Du utvärderar ditt arbete skriftligt i Unikum.


Undervisning och arbetsformer

I undervisningen tränar du upp sin förmåga och tilltro till det egna skapandet genom att tillverka egna slöjdföremål där olika redskap och material används. Du får på så vis möjlighet att pröva många olika tekniker och verktyg. Vidare ges möjlighet för dig att utforska och skapa en förtogenhet till handens arbete. Utveckla det egna skapandet och förmedla detta med hjälp av tydliga skisser och arbetsbeskrivningar till ett färdigt resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6