Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 HT 19 VT 20

Skapad 2019-10-07 16:07 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Planering i matematik för årskurs 2 inkl. tjänstegaranti i matematik för Helsingborgs stad.
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matematiska diskussioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll - konkretisering av syfte

Se matris.

Undervisning

Så här ska vi arbeta

 • prata matematik för att synliggöra olika strategier
 • arbeta med mönster
 • färdighetsträna addition och subtraktion
 • jämföra och storleksordna tal 
 • problemlösning 
 • jobba enligt EPA-modellen (Enskilt, Par, Alla)
 • digitala verktyg

 

Bedömning och dokumentation

* Bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matris matematik åk 2

På väg att kunna
Kan
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-100.
Du ska kunna jämföra tal och sätta dem i storleksordning. Du ska kunna dela upp tal mellan 0-100.
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder. t ex 3, 5, 7, 9 .........
Du ska kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0 - 20 T ex 15+2=13+4 19-8=15-4 9+5=18-4
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra. Tänk på "talfamiljer" 5+3=8 8-3=5 8-5=3
Du ska kunna huvudräkna addition och subtraktion med tal mellan 0-20.
Du ska veta vad entalsiffran,tiotalssiffran och hundratalssiffran är värd.
Du ska kunna addition med uppställning.
Du ska kunna subtraktion med uppställning.
Problemlösning
Du ska kunna tolka och lösa textuppgifter inom talområdet 0-100
Du ska kunna formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner.
Du ska kunna bråk som del av helhet och del av antal, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Du ska kunna multiplikation med 2, 5 och 10.
Du ska kunna division med nämnaren 2, 5 och 10.
Geometri
Du ska kunna beskriva, jämföra och säga namnet på vanliga tvådimensionella geometriska figurer . cirkel, triangel, kvadrat och rektangel
Du ska kunna rita och måla symmetriska bilder.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna jämföra olika -längder; meter och cm - areor; - massor, - volymer - tider
Du ska kunna beskriva ett föremåls placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar ovanför, under, vänster, höger,på, bakom, framför
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: