Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 - Staffangymnasiet

Skapad 2019-10-07 16:12 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Denna kursplanering är skapad till kursen Idrott och hälsa 1 på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Idrott och hälsa 1, 100 poäng (Kurskod: IDRIDR01)

"Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa." 
(Skolverkets beskrivning av ämnet Idrott och hälsa)

Kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om:

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Rörelse till musik samt dans.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
 • Spänningsreglering och mental träning.
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

Dessa kunskaper och färdigheter bedöms utifrån skolverkets kunskapskrav För att på rätt sätt förstå betygsättningen är det viktigt att läsa igenom alla delar i beskrivningen, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kunskapskraven beskriver i vilken utsträckning du förväntas ta till dig kursens syfte och innehåll. Därför måste syfte, innehåll och kunskapskrav läsas i sitt sammanhang. (Läs vidare hos Skolverket).

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns som bifogade till denna planering. Uppgifterna är huvudsakligen praktiska men redovisningar och inlämningar förekommer. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

Uppgifter

 • 7. Säkerhet och nödsituationer

 • 7. Säkerhet och nödsituationer

 • 1. Hälsa och livsstil (åk 1)

 • 3. Rörelseaktiviteter/rörelseförmåga (åk 1 och 2)

 • 2. Pulsträning (åk 1)

 • 4. Uteaktiviteter och Friluftsliv (åk 2)

 • 5. Styrka och ergonomi (åk 1 och 2)

 • 6. Aktivitetsrecept (åk 2)

 • 7. Säkerhet och nödsituationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: