Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6 års verksamhet

Skapad 2019-10-07 16:57 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Syfte och mål med 6- årsverksamheten

Innehåll

Syfte

Vi har startat upp en 6- års verksamhet för att skapa en bra övergång mellan förskolan och skolan. Vi vill ge barnen en trygghet och även förbereda dem inför skolstart genom olika verktyg.  

Vi vill skapa 

Mål - mål Lpfö 18

Social Hållbarhet
“Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

Hälsa
“Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.”

“ Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Inför skolstarten

”får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper ”

 

 Nuläge och intention

 Vi har inte haft en 6- årsverksamhet innan och i nuläget har vi träffats ett fåtal tillfällen och startat upp en grupp. 

Genomförande

Vi startade gruppen med att gå till skogen. Där berättade vi att denna gruppen kommer att vara en förberedelse inför skolstarten med mycket kompis och sammarbetsövningar samt matematik och skrivövningar. Idag startade vi upp en lek för att gruppen ska lära känna varandra eftersom det är blandat med både Regndroppar och Solstrålar. Leken heter Pomperipossa. Vi diskuterade även med barnen om att det hade varit roligt att komma på ett eget namn till gruppen, det kom många förslag som vi senare kommer att rösta fram en vinnare av.

 

Senare in på våren kommer vi även ta med gruppen till skolans område och lärmiljö för att övergången ska bli så trygg som möjligt. Nedan kommer våra mål som vi kommer att beröra och hålla ett fokus på:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Veckoreflektion - korta anteckningar varje vecka

a) Vad visade barnen utifrån era erbjudanden?

b) Vad upplever ni att barnen lärt och på vilket sätt bidrog er undervisning till det?

c) Reflektioner ni fångat hos barnen efter genomförandet?

d) Hur utmanar/stöder ni vidare? (Vad händer om barnen möter...)

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

 

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: