Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, ve 41-51

Skapad 2019-10-07 18:39 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Preliminär planering för höstterminen ve 41-51. Innehåll ve 42-45 Multiplikation och division med decimaltal Negativa tal Prioriteringsregler Potenser Tiopotenser Grundpotenser Problemlösning Innehåll ve 47-50: Procent, mer utvecklat i tabellen nedan

Innehåll

Preliminär planering vecka 41-51, år 8

 

V

E

C

K

A

 

 

E-nivå

E-A-nivå

Extra E-nivå

Kunskaps-matrisen

41

Arbeta med det som står på din provmatris

 

 

 

 

42

Multiplikation och division med tal i decimalform

Prioriterings-regler

Sid 16-21

 

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/teckna-och-berakna-uttryck

Arbetsblad om prioriteringsregler

Sid 44

Sid 50 uppgift 2

Blå sidor 36-38

Självtest på fredagen

43

Negativa tal

Potenser

 

 

Tiopotenser och Grundpotenser

Sid 22-25

https://www.youtube.com/watch?v=GD_Pb5-6XZI

https://www.youtube.com/watch?v=PmEGwy8VZOc

https://www.youtube.com/watch?v=yr6kuy3-Kfw

https://www.youtube.com/watch?v=LKszbG9Aq-c

 

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/tal-och-rakning/potenser

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/tal-och-rakning/grundpotensform

 

 

Sid 48

Sid 51 uppgift13, 14, 15, 16

Lite mer avancerat:

https://mathleaks.se/utbildning/potenser

 

39-40

Självtest på fredagen

44

LOV

 

 

 

 

45

 

Problemlösning

Arbetsblad

Kunskapsmatrisen

 

 

Självtest på fredagen

46

Prov tisdag 12 november

 

 

 

 

47

Grundläggande beräkningar med procent

Förändringsfaktor

 

Sid 174-179

 

Procent i decimalform

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka7mRbA2ql8

 

Tio procent är en tiondel

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKgAYaoiDBQ

 

En procent är en hundradel

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wk-c0Gh_xI

 

Höjning och sänkning

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYcf2j3-ofI

Förändringsfaktor:

https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM

 

Sid 188-193

Sid 196-199

Självtest på fredagen

48

Förändrings-faktor

Jämför med procent

Sid 180-183

Upprepade förändringar:

https://www.youtube.com/watch?v=CdRP7iLkSTc

 

Sid 194

Sid 

200-205

Självtest på fredagen

49

Diagnos

Repetition

Sid 186-187

 

 Sid 200-205

Självtest på fredagen

50

Prov tisdag 10 december

Problemlösning

Arbetsblad

Samling med filmer

https://www.youtube.com/watch?v=7p9z0GJA4W8&list=PLC0uA88O8pF8uTSmO2hKEJE7aFYTGfzgP&index=2&t=0s

 

Kunskapsmatrisen

 

Självtest på fredagen

51

Problemlösning och repetition

 

 

 

 

 

Prov år 8 tisdagen den 12 november i matematik 

 

Begrepp 

 • Negativa tal 

 • Motsatta tal 

 • Potens 

 • Bas 

 • Exponent 

 • Tiopotens 

 • Grundpotensform 

 • Prioriteringsregler 

E-nivå 

 • Sid 16-25 

 • Si36-40 (blå sidor) 

 • Sid 28 uppgift 5, 7, 9, 10, 11 

 • Häfte om potenser 

 • Prioriteringsregler, utdelat papper 

D-A-nivå 

 • Sid 48 

 • Sid 29, uppgift 12, 13, 14, bedömningsuppgift 

 • Papper med komplicerade beräkningar med hjälp av prioriteringsregler 

B-A-nivå 

 • Mathleaks om potenser (svårt) 

 

Problemlösning 

 • Problemlösning potenser, utdelat material, ungefärlig nivå angiven 

Kunskapsmatrisen 

 • Se till att du gjort självtesterna; 

 • Självtest multiplikation och division decimaltal, provnyckel 66e4U6 (8a) c8LNYT (8b) 

 • Självtest neg tal, provnyckel R4maU6 (8a) 91iun3 (8b) 

 • Självtest potenser, provnyckel n9jK9q (8a) b58vA7(8b)

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift matematik 12 december 2019

 • Matteprov 10 dec

 • Uppgift i matte 12 december 2019

 • Egen uppgift i matematik

 • Rättvänd uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: